Laat je lijf je lijden? – Astma

In mijn praktijk voor ademhalingstherapie zie ik veel mensen met astma. Allemaal gebruiken ze een luchtwegverwijder en de meesten ook een ontstekingsremmer.

Meestal komen deze mensen bij me omdat ze graag minder medicatie zouden willen gebruiken (uiteraard in overleg met de behandelend arts) en omdat ze willen dat de astma minder invloed op hun dagelijks leven heeft.

Als je het longfonds moet geloven, dan gaat astma nooit over, het is een blijvende longziekte. Echter ik zie meestal hele mooie resultaten met de Buteyko ademmethode, waarbij beide verlangens worden ingewilligd.

In het kort over de Buteyko Methode: Dr. Konstin Buteyko beweert dat astma ontstaat als gevolg van chronische hyperventilatie; voortdurend te veel en te diep ademen waardoor er een groot verlies is van koolzuurgas, wat zorgt voor de verkramping van het spierweefsel rondom te luchtwegen. Hij beweert dat astma een verdedigingsmechanisme is van het lichaam om het verlies aan koolzuurgas door chronische hyperventilatie tegen te gaan. Door het vernauwen van de luchtwegen kan simpelweg minder geademd worden en wordt het verlies van koolzuurgas beperkt.

Ja, lekker belangrijk dat koolzuurgas, denk je misschien. Prima om dat kwijt te raken, het is een afvalproduct van ademhalen, toch? Maar dan moet je ook weten dat koolzuurgas ervoor zorgt dat zuurstof van het bloed naar de cellen wordt overgebracht. Bij een te laag koolzuurgas gehalte in het bloed (omdat je dat uitgeademd hebt), gaat er dus minder zuurstof naar de cellen met als gevolg dat er minder energie beschikbaar is voor je cellen (spieren/organen ed.) om hun taak uit te voeren. Gevolg; een keur aan lichamelijke klachten (vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, darmkrampen en nog veel meer).

Voor de volledige achtergrond bij de Buteyko Methode en de klachten die het gevolg kunnen zijn van chronische hyperventilatie verwijs ik je naar de Vereniging van Buteyko Therapeuten.

Ik ga met mensen met astma dus altijd aan de slag om ze rustiger te leren ademen en onnodig koolzuurgasverlies tegen te gaan.

Maar hierboven zeg ik dat ik ‘meestal’ mooie resultaten zie met de Buteyko Methode. De afgelopen jaren  merkte ik dat het niet bij iedereen lukt om die ademhaling rustiger te krijgen en af te rekenen met de klachten die ze hebben. Hoeveel ademhalingsoefeningen ze ook deden, de astma bleef of kwam geregeld terug.

Het werk van o.a. Gabor Maté heeft me op een paralelspoor gezet; verborgen stress.

Natuurlijk praatte ik met mensen met astma over stress en het effect van stress op de ademhaling. Maar meestal zeiden ze dan dat ze wel stress hadden gehad in het verleden, maar nu eigenlijk geen stress ervaarden. Buteyko legt dat alsvolgt uit: het ademhalingscentrum is door die stress uit het verleden ontregeld geraakt. Door middel van ademhalingsoefeningen kan het ademhalingscentrum weer terug in zijn originele stand worden gezet.

Maar waarom lukte dat dan bij de één wel en bij de ander niet?

Daar geeft Gabor Maté een antwoord op; verborgen stress ofwel stress die het lichaam heeft opgeslagen als gevolg van klein of groot trauma. Het woord ‘verborgen’ is hier de sleutel. We hebben niet door dat we onder stress staan. In ons dagelijks leven gaat alles eigenlijk best zijn gangetje en zijn we niet ontevreden (behalve over die lichamelijke klachten dan). Maar er is dus blijkbaar wel degelijk stress in ons lichaam, aldus Maté.

Er zijn een aantal factoren die deze verborgen stress in je lichaam kunnen veroorzaken. En ik begin maar meteen met de meest controversiele:

Niet geuitte emoties:

Stress en emoties komen tot uitdrukking in je lichaam. Let maar eens op de spreekwoorden die wij kennen in de Nederlandse taal:

  • Een brok in je keel hebben;
  • Iets ligt zwaar op de maag;
  • Het voelt als een last op je schouders;
  • Iets op je lever hebben.

Neem nou de brok in je keel. Als je iets verdrietigs meemaakt, dan kun je letterlijk een brok in je keel hebben. Wat doen wij met dat brok? Misschien huilen we even, maar al snel zegt ons hoofd dat we sterk moeten zijn of dat huilen voor mietjes is en we slikken het brok in. Het verdriet mag er niet helemaal zijn. Je lichaam slaat dat verdriet als het ware op in zijn cellen. Als je dat maar vaak genoeg doet en lang genoeg volhoudt dan kan dat lichamelijke klachten veroorzaken.

Gedachten:

  • Wat als hij me niet leuk meer vindt?
  • Stel dat ik het niet goed doe?
  • Wie weet heb ik wel iets ernstigs onder de leden?
  • Als ik nee zeg vinden ze me vast niet meer aardig of mag ik niet meer meedoen.
  • Ik ben te dik.
  • Hij heeft altijd kritiek op mij.

Die constante gedachtestroom veroorzaakt stress in je lichaam. Je lichaam kent namelijk geen verschil tussen werkelijkheid en gedachtes. Elke gedachte ervaart je lichaam als echt. Je lichaam gelooft je gedachte als de waarheid en slaat de bijbehorende emoties (angst, afkeur, boosheid) op als stress in je lichaam.

Leefstijlfactoren

Verkeerde voeding (bewerkt, bespoten enz.), te veel of te weinig bewegen, gebrek aan ontspanning en/of slaap zorgen ook voor stress in het lichaam, in de cellen.

In mijn begeleiding van mensen met astma  gaan we naast de ademhalingsoefeningen daarom ook aan de slag deze 3 elementen.

Hiervoor maak ik gebruik van lichaamswerk en opstellingen, waarbij we het lichaam laten vertellen welke stress het ervaart. Het geeft nieuwe inzichten en door de oefeningen kan de stress het lichaam verlaten.

We gaan aan de slag met cognitieve gedragstherapie om die gedachtestroom onder de loep te nemen en om te buigen naar gedachten die jouw herstel bevorderen en je leven makkelijker maken.

Daarnaast kijken we naar voeding, bewegen en slaap om het lichaam ook fysiek te ondersteunen.

Sinds ik ademhalingstherapie combineer met deze 3 factoren, zie ik nog mooiere resultaten en niet alleen bij astma. Niet alleen weg van wat iemand niet meer wil (minder medicatie en minder invloed van de astma op hun leven), maar werkelijk het leven te leven wat bij hen past.

Astma of andere chronische lichamelijke klachten hoeven ook in jouw leven geen blijvende beperkende factor te zijn. Je bent van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking. Bel me of plan zelf een gesprek in mijn agenda

Laat je lijf je leiden!

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *